Tajuk : Berjanjilah Sesuai Dengan Kemampuan

Hadith :

Dari Abdullah bin Umar r.a katanya:”Kami melakukan bai’at dengan Rasulullah s.a.w untuk patuh dan setia. Lalu nabi s.a.w bersabda:”Ucapkanlah!” Lalu aku berbai’at sesuai dengan kesanggupanku.”
(Muslim)
Advertisements